Utbildning i Microsoft Office:

Word – skapa funktionella dokument t ex brev, rapporter och protokoll.
Excel – gör kalkylmodeller, hantera statistik och register.
PowerPoint – skapa intressanta presentationer och bildspel.
Publisher – framställ informationsmaterial, t ex agendor, flygblad & affischer.
Outlook – för effektiv hantering av e-post och kalender.

Grundkurs, fördjupning eller uppgradering
Välj färdiga kursmoduler som du hittar under Utbildningar eller skräddarsy så att utbildningen passar ert behov och verksamhet.

Anpassar efter ert behov
Ofta består en arbetsplats av olika yrkesgrupper och skiftande arbetsuppgifter. Alla medarbetare använder inte alla program. Därför är utbildningsbehoven olika.
Målet är att ge fortbildning som leder till att förenkla arbetet vid datorn så att arbetsuppgifterna kan utföras mer effektivt.
Ni som kund väljer kursinnehåll.